De toekomst leeft in Borgharen en Itteren

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De inwoners van Borgharen en Itteren vinden het belangrijk dat ze betrokken worden bij de toekomst van hun dorpen.

 

Dat was woensdag 20 maart de belangrijkste conclusie van de eerste bewonersbijeenkomst over de Omgevingsvisie van Borgharen en Itteren in de Haarderhof. Ruim 90 bewoners reikten tijdens die bijeenkomst vele tientallen ideeën, plannen en wensen aan voor die omgevingsvisie. Ook kwamen er allerlei knelpunten aan de orde.

De bewoners konden op basis van zes thema’s discussies voeren en hun inbreng leveren. Het ging om de thema’s wonen, verkeer, recreatie, water, samenleving en natuur. Een greep uit de wensen en ideeën die zijn aangereikt:

Wonen:

Er moet weer ruimte komen voor nieuwbouw  (bijvoorbeeld op voetbalveld Borgharen). Er is behoefte aan kleinere woningen, aanleunwoningen en appartementen voor senioren en jongeren. Oude woningen vervangen voor nieuwe woningen die beter bij behoeften aansluiten: energieneutraal en duurzaam. Itteren wil ook graag een buurthuis (huiskamer),eventueel met kookvoorziening. De gemeente Maastricht moet zich soepeler opstellen met haar woonbeleid met meer ruimte voor beroep aan huis en de huisvesting van woongroepen.

Verkeer:

Een nieuwe brug over het Julianakanaal in Itteren en een  fietsbrug over de stuw in Borgharen zijn twee grote wensen op verkeersgebied. Parkeerproblemen, vrachtverkeer en de toename van recreanten zijn knelpunten. Er wordt gepleit voor meer eenrichtingsstraten in Borgharen? en er moeten meer snelheidscontroles komen. De inrichting van de Sluisweg ???? en de Borgharenweg en beter busvervoer zijn ook onderwerpen die aangereikt werden.

 Recreatie:

Veel waardering voor de nieuwe Grensmaasnatuur, maar die moet wel beter toegankelijk  worden. Verder is er brede steun voor de komst van meer wandelpaden en wordt de komst van een laagwaterfietsbrug richting Boschpoort omarmd. De bewoners zien ook graag meer horeca in de dorpen.

Water:

Gemeente moet actiever informatie verstrekken over hoogwater. De overlast van de bever moet ingeperkt worden. Bij hoosbuien zijn er rioolproblemen bij de Spekstraat; natuurontwikkeling op Maasoever belemmert zicht op rivier. Groene rivier is te duur en helpt te weinig. Hoe groot is het risico van  landbouwgif in oppervlaktewater en de vervuiling van de oevers van de Grensmaas is ook een zorgpunt. Rijkswaterstaat moet zorg dragen dat Grensmaas een meer natuurlijk karakter krijgt door vermindering van waterstandsfluctuaties en het verwijderen van de drempels in het zomerbed. In Borgharen en Itteren zijn meer dijkwachten nodig.

Samenleving:

Pleidooi voor meer voorzieningen, zoals speelplekken en veilige hangplekken en programma’s voor jongeren in samenwerking met basisschool Borgharen. Er is meer aandacht nodig voor de bestrijding van  eenzaamheid onder ouderen en er moet voldoende zorgaanbod in de dorpen blijven.

Natuur:

Er is veel vraag naar meer struinpaden, meer bankjes, meer fruitbomen, aanpak zwerfafval en  bloemrijke dijken. Ook wordt het idee gelanceerd om gezamenlijk onderhoud op te zetten. Het zicht op Sibelco en Beatrixhaven moet beter afgeschermd worden met groen en voor windmolens is geen plek in de dorpen. Ook pleiten de inwoners voor meer prullenbakken en hondenpoepbakken.

Hoe nu verder?

De inbreng van de bewoners wordt nu op een rijtje gezet en verwerkt in de concept versie van de Omgevingsvisie. Eind april, begin mei wordt de uitgewerkte versie van de Omgevingsvisie Borgharen – Itteren 2025 op de website gepubliceerd. Naast de digitale publicatie zal er ook een samenvatting van de visie huis aan huis in Borgharen en Itteren bezorgd worden waar de bewoners op kunnen reageren.

Naar aanleiding van de binnengekomen reacties wordt bekeken in hoeverre bepaalde onderwerpen nog een nadere toelichting nodig hebben, dit kan dan bijvoorbeeld weer in de vorm van een bewonersbijeenkomst.

De definitieve versie van de Omgevingsvisie Borgharen en Itteren zal mede input leveren aan de Omgevingsvisie van Maastricht. Dat is het document dat de gemeente als leidraad gebruikt voor haar beleid in de komende jaren.

Binnenkort meer informatie op deze website

 

Sluit Menu