Thema: Verkeer

Wil je graag meepraten over dit thema?
Kijk dan op onze Denk Mee-pagina of laat onderaan de pagina een reactie achter.

Actueel

Actueel

Verkeersproblematiek in Itteren

De verkeersproblematiek in Itteren en dan met name in de Pasestraat baart steeds meer zorgen. Alle verkeer naar/van Borgharen moet via deze veel te smalle

Lees meer »

”Cruciaal is een volwaardig verkeersnetwerk met name uitbreiding van het recreatieve netwerk verdient bijzondere aandacht.”

situatie

De kernen Itteren en Borgharen liggen geïsoleerd ingeklemd tussen Julianakanaal en Grensmaas. Beide kernen hebben geen winkelvoorzieningen en alleen Borgharen heeft nog een basisschool. Dat wil zeggen dat men voor boodschappen en onderwijs (basis- en middelbaar onderwijs) aangewezen is op Maastricht of omliggende kernen zoals Bunde of Meerssen.

Infrastructureel is dat geen probleem. Vanuit beide kernen is de bereikbaarheid met de auto richting noorden (A2), oosten (A79) en Maastricht goed te noemen. Voor zowel het recreatieve als het utilitaire fietsverkeer zijn er goede vrijliggende fietspaden.

Knelpunten

Ambitie

Samenvattend kan gesteld worden dat infrastructureel gezien er op dit moment weinig problemen zijn. Uitzondering is uiteraard brug Itteren. Op termijn kan er wel een probleem ontstaan met parkeren. Het te hard rijden is wel een punt dat de aandacht verdiend.

Ook vervoerskundig gezien is er weinig aan de hand. De basisfrequentie van een uurdienst wordt door velen weliswaar als niet aantrekkelijk beschouwd maar is gezien het gebruik alleszins gerechtvaardigd. Toen Itteren en Borgharen bediend werden met een kwartierdienst was het gebruik overigens hetzelfde. Gezien de ietwat geïsoleerde ligging van Borgharen en Itteren kan het openbaar vervoer niet concurreren met auto of fiets.

Doordat er geen voorzieningen aanwezig zijn in de beide dorpen zijn de bewoners verplicht om met eigen vervoer of openbaar vervoer elders te gaan. Vooral voor minder mobiele mensen is dit een groot probleem!

FOTO's & VIDEO's

Reageren

Geef een reactie