Thema: Wonen

Wil je graag meepraten over dit thema?
Kijk dan op onze Denk Mee-pagina of laat onderaan de pagina een reactie achter.

Actueel

”Buurtmonitor Maastricht geeft wonen in Borgharen en Itteren een hoge waardering.”

situatie

Het dorpse woonkarakter wordt door de inwoners van Borgharen en Itteren hoog gewaardeerd. De kwaliteit en de nabijheid van het landschap, de kleinschaligheid en de rijke cultuurhistorie zijn belangrijke factoren die een voorname rol spelen in de karakteristiek van de beide Maasdorpen. Afwezigheid van voorzieningen wordt als een minpunt ervaren, dit wordt echter gecompenseerd door de nabijheid van de vele voorzieningen in Maastricht en Bunde die middels een uursdienst van het openbaar vervoer of op de fiets gemakkelijk bereikbaar zijn. Om een evenwichtige maatschappij te creëren dient er ook een evenredig woningaanbod te zijn. Dit vormt in de beide dorpen een punt van zorg, het woningaanbod voor starters op de woningmarkt is in Borgharen en vooral in Itteren zeer gering. Het aandeel van mensen van middelbare en hogere leeftijd zal een scheefgroei gaan vertonen ten opzichte van het aantal jongeren.

Volgens de buurtmonitor is het aandeel inwoners dat ouder is dan 45 jaar in Borgharen en Itteren aanzienlijk hoger dan gemiddeld terwijl het aandeel 15-45 jarigen gemiddeld veel lager is. Vergrijzing is een probleem van deze tijd en niet uniek voor Borgharen en Itteren echter vaak wordt de oplossing gezocht in nieuwbouw zodat er een gedifferentieerder woningaanbod ontstaat. Doordat de dorpen gelegen zijn binnen het stroom voerend gebied van de Maas zijn grotere nieuwbouwprojecten op dit moment zo goed als uitgesloten. Wijzigingen in beleid en voortschrijdend inzicht zouden echter in de toekomst nieuwbouw binnen de kades mogelijk kunnen maken. Als gevolg van de Grensmaaswerken is immers het overstromingsrisico gigantisch afgenomen.

Knelpunten

Ambitie

Om een evenwichtige maatschappij te creëren dient er ook een evenredig woningaanbod te zijn. Dit vormt in de beide dorpen een punt van zorg, het woningaanbod voor starters op de woningmarkt is in Borgharen en vooral in Itteren zeer gering. Het aandeel van mensen van middelbare en hogere leeftijd zal een scheefgroei gaan vertonen ten opzichte van het aantal jongeren. Vergrijzing is een probleem van deze tijd en niet uniek voor Borgharen en Itteren. Vaak wordt de oplossing gezocht in nieuwbouw zodat er een gedifferentieerd woningaanbod ontstaan. Doordat de dorpen gelegen zijn binnen het stroomvoerend gebied van de Maas zijn grotere nieuwbouwprojecten zo goed als uitgesloten.

Herbestemming van panden en inbreiding kan wellicht een oplossing bieden om ook starters aan een betaalbare woning te helpen. Woningsplitsing is een andere optie om een gedifferentieerder woningaanbod te creeeren. Al deze ontwikkelingen uiteraard onder voorwaarde dat de karakteristiek van onze Maasdorpen behouden blijft. Dit is namelijk een van de grote kernwaarden waar wij als bewoners trots op zijn. Met het Rivierpark als groene motor wordt het straks nog interessanter om in onze woonomgeving te investeren. In de toekomst zullen de Maasdorpen naar verwachting uitgroeien tot gewilde woonlokaties. Iets dat de huidige bewoners al lang wisten. Sturing in deze ontwikkelingen vormt een grote uitdaging voor de toekomst.

FOTO's & VIDEO's

Reageren

Geef een reactie