1970 – 2020, al 50 jaar stadsbus in Itteren en Borgharen

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Verbindingen vormen een belangrijk onderdeel in de Omgevingsvisie Borgharen – Itteren 2025. In de visie ligt vooral de nadruk op het in goede banen leiden van het recreatieve verkeer en de verwachte toename daarvan. Voor de leefbaarheid is echter ook een goed openbaar vervoer van belang. Op 1 juli is het 50 jaar geleden dat Itteren en Borgharen onderdeel werden van de gemeente Maastricht en dus ook gebruik konden maken van de Stadsbus Maastricht.

Toen Itteren en Borgharen geannexeerd werden door de gemeente Maastricht werd als grote voordeel genoemd het aansluiten op het openbaar vervoernetwerk van het GAB, Stadsbus Maastricht. Dat de inwoners blij waren met de nieuwe busverbinding blijkt we uit het feit dat de buschauffeur in Itteren bloemen en pannenkoeken kreeg aangeboden!

In de gemeente Itteren werd de chauffeur bloemen en pannenkoeken aangeboden

Itteren en Borgharen waren overigens al eerder aangesloten op het openbaar vervoer en wel door het streekvervoer. Blijkens het Provinciaal Blad van Limburg, nr. 38 uit 1927 vroeg de heer H. Janssen, wonende te Itteren, Broekstraat 75, een vergunning aan voor een autobusdienst Geulle-Bunde-Itteren-Borgharen-Limmel-Maastricht aan. Deze vergunning werd hem, ondanks bezwaar van de Nederlandse Spoorwegen verleend. Nederlandse Spoorwegen maakte met name bezwaar tegen het traject Bunde-Geulle omdat daar reeds een voorziening bestond. Geulle had destijds nog een eigen treinstation.

Aanvraag autobusdienst 1927

De heer Janssen was niet de enige die het openbaar vervoer verzorgde. Op 20 november 1940 verzocht de heer Boosten uit Maastricht om de busdienst Itteren-Borgharen-Limmel-Maastricht te mogen staken omdat deze niet meer lonend was. Boosten verzorgde de dienst alleen op woensdagen en de 1e vrijdag van de maand met 6 ritten.

Stopzetten dienstregeling Maastricht – Limmel – Borgharen – Itteren

Tot het moment van annexatie werd het openbaar vervoer verricht door de N.V. Eerste Beeker Autobusdienst (EBAD) met lijn 4 Maastricht Station-Limmel-Borgharen-Itteren met in Borgharen o.a. de haltes Café Hessels, Café Bastiaans en Spekstraat en in Itteren Bakerij Gelissen, Vrijthof en Postkantoor. De EBAD verzorgde overdag een uurdienst.

Laatste dienstregeling EBAD geldig tot 1 juli 1970

De aansluiting op het stadsnet was een enorme verbetering. Streekbussen eindigden destijds altijd bij het NS-station. De nieuwe dienst van Stadbus (lijn 1/11) bood niet alleen een (over the top) kwartierdienst maar bood ook een rechtstreekse verbinding met het centrum en Annadal (ziekenhuis) en Brusselsepoort. Opmerkelijk is nog dat het eindpunt van deze lijn op Geneinde lag en dat de bus via “t Rooth terug reed naar Maastricht. Iets wat in deze tijd voor onmogelijk zou worden gehouden.