Categorieën
Actueel

Is het veranderend klimaat ook al zichtbaar bij ons?

Het KNMI en veel wetenschappers zeggen dat het klimaat verandert.De gevolgen daarvan zouden al zichtbaar zijn door droge zomers en natte winters. De oorzaak van die verandering ligt bij de mens: hij stoot te veel CO2 uit. Er zijn echter ook wetenschappers, weliswaar minder in aantal, die menen dat klimaatveranderingen van alle tijden is en […]

Categorieën
Actueel

Enkele opmerkingen over de brochure Maas in Beeld

Deze lijvige brochure van september 2020 geeft een goed overzicht van 30 jaar natuurontwikkeling in en langs de zuidelijke Grensmaas. Deze ontwikkeling moet gezien worden in samenhang met de rivierverruiming die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. De brochure is voorzien van talrijke mooie foto’s, tekeningen en grafieken maar niet echt goed leesbaar vanwege het postzegelformaat […]