Beantwoording zienswijzen Omgevingsvisie Maastricht 2040

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Van 13 september tot en met 24 oktober heeft de ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode bestond de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Aangezien de gemeentelijke visie op een aantal punten afwijkt van de Omgevingsvisie Borgharen-Itteren 2025 heeft de werkgroep OBI 2025 een zienswijze ingediend.

Uit de nota beantwoording van zienswijze (Bijlage 4 onder reclamant 11) valt op te maken dat het merendeel van de door OBI voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in het raadsvoorstel en -besluit Omgevingsvisie 2040. Indien de meerderheid van de gemeenteraad akkoord is wordt de Omgevingsvisie naar verwachting op 24 maart vastgesteld in de raadsvergadering. Meer informatie via deze link .

In onze nieuwsbrief van februari zullen wij nader ingaan op de betekenis van deze gemeentelijke reactie.

Sluit Menu