Bewonersbijeenkomst ’t Brook 12 april 2023

Deel dit bericht:

Op 12 april is er een bewonersbijeenkomst geweest in de Aw Sjaol waarbij gekeken is naar de mogelijkheden die er zijn om ’t Brook aantrekkelijker te maken. Bewoners gingen met elkaar in discussie over hoe ’t Brook er in de toekomst uit zou kunnen zien. Mooi om te zien dat ’t Brook leeft onder de mensen en dat men deze plek ook belangrijk vindt voor de Itterse gemeenschap. Komende tijd gaan wij alle informatie verwerken en zullen dit weer publiceren. Mensen die actief mee willen werken aan ’t Brook roepen wij op om zich aan te melden voor de op te richten werkgroep ’t Brook. Aanmelden kan via info@itterenborgharen.nl of info@itteren.nl. Onderstaand de sheets van de presentatie Bewonersbijeenkomst ’t Brook.