Categorieën
Actueel

Reactie OBI verkenning Zuidelijk Maasdal

Tot 29 december 2023 was er de mogelijkheid om mogelijke oplossingen aan te dragen voor het project verkenning Zuidelijk Maasdal. De verkenning Zuidelijk Maasdal is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten en Meerssen. Het primaire doel van dit project is het verbeteren […]

Categorieën
Actueel

Géén steun uit Itteren voor N Greun Brook Veur Eederein

Op 17 december was het slotevent van het Burgerbegrotingsproject 2023-2024 in het Vista College. Een event dat door de gemeente prima georganiseerd was. Door middel van stemrondes konden bewoners op hun favoriete projecten stemmen. Ondanks het feit dat er meermaals oproepen zijn gedaan om te komen stemmen heeft Itteren het massaal laten afweten. Buiten de […]

Categorieën
Actueel

Chronologisch overzicht problemen brug Itteren

Dat de brug Itteren inmiddels een lange voorgeschiedenis kent mag bekend zijn. In dit chronologisch overzicht een indrukwekkende lijst met afspraken, beloftes, tijdelijke oplossingen, extra maatregelen, informatie avonden en vooral héél veel overleggen met als conclusie er komt geen nieuwe brug! Dit chronologisch overzicht is een momentopname en is samengesteld in samenwerking met Dorpsraad Itteren. […]

Categorieën
Actueel

Renovatie brug Itteren voor bewoners Itteren en Borgharen onacceptabel!

Dat renovatie brug Itteren onacceptabel is kun je vanuit diverse oogpunten beargumenteren. Feit is dat uit welk oogpunt je het ook bekijkt, elk punt negatief scoort. Onderstaand wordt gekeken naar de volgende punten: juridisch, financieel, verkeerskundig, maatschappelijk en overlast. Juridisch: Financieel: Verkeerskundig: Maatschappelijk: Overlast:

Categorieën
Actueel

Vraag en antwoord RWS brug Itteren

Rijkswaterstaat heeft in september en oktober veel klachten ontvangen over de brug Itteren. Met name over de veiligheid en de geluidsoverlast zijn veel vragen binnengekomen. In een ‘vraag en antwoord’ reageert Rijkswaterstaat.

Categorieën
Actueel

’N Greun Brook Veur Eederein door naar volgende ronde!

In het zomernummer 2023 van de Itterse Dorpsberichten hebben jullie kunnen lezen dat werkgroep ’t Brook samen met werkgroep OBI en de Dorpsraad een projectvoorstel gemaakt heeft om ’t Brook aantrekkelijker voor iedereen te maken. Met ’N Greun Brook Veur Eederein willen wij meedingen naar een subsidie in het kader van het project Burgerbegroting 2023-2024 […]

Categorieën
Actueel

‘N Greun Brook Veur Eederein!

Via project Burgerbegroting Maastricht gaat werkgroep ’t Brook bekijken hoe ’t Brook aantrekkelijker gemaakt kan worden voor iedereen. Nieuwsgierig geworden naar alle ontwikkelingen? Bezoek regelmatig de websites van de Dorpsraad en werkgroep OBI: www.itteren.nl en/of www.itterenborgharen.nl. We kunnen nog denkers en doeners gebruiken. Help ons mee en meld je aan via onze info adressen info@itteren.nl […]

Categorieën
Actueel

Een rondje recreatievijver Itteren

Voor de recreatievijver Itteren is er in 2019 door Stichting Ark en Werkgroep Omgeving Borgharen Itteren (OBI 2025) een beheerplan gemaakt. In dit beheerplan zijn een aantal voorstellen gedaan voor het beheer en inrichting van de recreatievijver voor de komende jaren. Het uiteindelijk streven is om tot een zo natuurlijk mogelijk eindbeeld te komen. Er […]

Categorieën
Actueel

Bewonersbijeenkomst ’t Brook 12 april 2023

Op 12 april is er een bewonersbijeenkomst geweest in de Aw Sjaol waarbij gekeken is naar de mogelijkheden die er zijn om ’t Brook aantrekkelijker te maken. Bewoners gingen met elkaar in discussie over hoe ’t Brook er in de toekomst uit zou kunnen zien. Mooi om te zien dat ’t Brook leeft onder de […]

Categorieën
Actueel

Reactie Harbers, géén nieuwe brug Itteren

Brief d.d. 3 april 2023. Beantwoording Kamervragen over het bericht‘Krakkemikkige boogbrug over het Julianakanaal wordtineens niet meer vervangen: Itteren houdt zijn hart vast’