Werkgroep

Doelstelling

Werkgroep OBI 2025 is een (open) bewonersplatform dat zich sinds 2018 inzet voor de fysieke leefomgeving van Borgharen en Itteren. Middels een eigen omgevingsvisie en verschillende projecten probeert de werkgroep invulling te geven aan de oproep van de gemeente om mee te denken over de eigen leefomgeving. Dit in de vorm van burgerparticipatie.

Een aantal van de werkgroepleden maakt reeds jarenlang deel uit van de Klankbordgroep Grensmaas. Hierdoor is veel kennis in de werkgroep aanwezig en is er een uitgebreid netwerk opgebouwd. In nauwe samenwerking met de beide buurtnetwerken maakt Werkgroep OBI 2025 gebruik van dit netwerk om sturing te geven, mee te denken en te adviseren bij de diverse projecten.

Elke inwoner van Borgharen en Itteren wordt uitgedaagd om met ons mee te denken en mee te doen.
Draagvlak vormt een belangrijk onderdeel van onze activiteiten.
Via onze eigen website en social media informeren wij de bewoners van nieuwe ontwikkelingen.

Ambitie

Omgeving

Een omgeving die door doelmatig gebruik en beheer een impuls kan geven aan het ontwikkelen van maatschappelijke functies.

Behoud

Het behoud en versterken van de kernwaarden die kenmerkend zijn voor een Maasdorp staan centraal.

Identiteit

Het bepalen van een eigen identiteit. Deze heeft niet alleen betrekking op het landschap maar ook cultuur en mentaliteit. De identiteit van een gebied bindt mensen met gedeelde belangen.