De Omgevingsvisie in de gemeenteraad van Maastricht

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zoals eerder gemeld werd de concept Omgevingsvisie op 11 februari in de stadsronde voor inspraak voorgelegd en er was voor burgers en belanghebbenden gelegenheid om voor het laatst, en nu mondeling, hun mening over het concept uit te spreken.
Namens de werkgroep OBI 2025 heeft Joop van Sintfiet dit gedaan voor Borgharen en Itteren.
Een aantal suggesties op het gebied van Groen, Natuur en Landschap zijn overgenomen. Evenals ons pleidooi voor meer aandacht voor de vervuiling van het landschap, groen en water als gevolg van toenemend zwerfvuil, stikstof, fijnstof, ultra-fijnstof, geluid en trillingen wordt, zij het onder verwijzing naar latere actualisatie in 2024 en 2029 in het Omgevingsplan, in deze Omgevingsvisie overgenomen.
Maar, en met dit punt heeft hij de pers gehaald, volstrekt ontevreden zijn wij met het feit dat er in onze dorpen tot 2040 geen plaats meer is voor nieuwbouw. In het gebiedsprofiel “Dorp” is helemaal geen verdere woningbouw mogelijk en dat is voor ons onverteerbaar. Hij heeft daarom ook gevraagd aan de raadsleden om niet in te stemmen met het voorliggende concept.

Blijkbaar onder de indruk van de vele kritiek van met name de buurtnetwerken besloot de gemeente tot ieders verrassing om op 10 maart nog een ronde in te lassen. Helaas was echter niet duidelijk wat besproken zou worden. Namens de werkgroep had Chris Hoekstra zich dan ook voorbereid op nog een inhoudelijke bijdrage.
Groot was echter de teleurstelling dat deze bijeenkomst met als gespreksleider Frans Pollux in het teken stond van een terugblik op het proces van totstandkoming. Ook hier was de kritiek van de buurtnetwerken niet mals met als belangrijkste kritiek het ontbreken van een visie met onderbouwing op wonen. Er is te veel aandacht voor de binnenstad en het toerisme en te weinig voor de buurten en wijken. 

Hoe nu verder?
Het coronavirus heeft ook gevolgen voor het besluitvormingsproces van de Omgevingsvisie Maastricht 2040. De geplande raadsronde voor de Omgevingsvisie is geannuleerd, op dit moment is nog onduidelijk wanneer deze raadsbijeenkomsten weer plaatsvinden. De uiteindelijke vaststellingsdatum is daardoor nog ongewis.
Al met al is er door de werkgroep, samen met de medewerk(st)ers van de gemeente, tot op heden een intensief traject afgelegd.
Wij hebben onze best gedaan om de zaken die voor ons van belang zijn onder de aandacht te brengen. Daar waar dat niet gelukt is zullen wij blijven strijden voor die punten die voor de levensvatbaarheid van onze dorpen van essentieel belang zijn. Denk hierbij met name aan de aspecten wonen, de mogelijke aanleg van een  ‘groene’ rivier, de ontwikkeling van Itteren Noord en de verkeersveiligheid.

Sluit Menu