Discussiedocument Omgevingsvisie Gemeente Maastricht 2040

Deel dit bericht:

Deze discussienotitie is een tussenproduct als opmaat naar een definitieve Omgevingsvisie voor Maastricht: de strategische langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving richting 2040. In de zomer van 2019 is de definitieve Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad.

Borgharen en Itteren volgen deze Omgevingsvisie en baseren hier hun eigen Visie (2025) op.

Voor het volledige document, zie Discussienotitie 2040 Gemeente Maastricht.
Dit document is tevens te vinden op onze Documentatie pagina.