Ingediende zienswijze Omgevingsvisie Maastricht 2040

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tot en met 25 oktober 2019 heeft de Omgevingsvisie Maastricht 2040 ter inzage gelegen. Bewoners en belanghebbenden konden tot die termijn formeel een zienswijze indienen. Werkgroep OBI 2025 heeft hiervan gebruik gemaakt en een zienswijze ingediend. In de bijlagen is deze zienswijze in te zien. De gemeentelijke reactie op de ingediende zienswijze zal op deze website gepubliceerd worden.

Bijlagen:
Zienswijze Omgevingsvisie Maastricht 2040 (21 oktober 2019)