Thema: Maatschappij

Wil je graag meepraten over dit thema?
Kijk dan op onze Denk Mee-pagina of laat onderaan de pagina een reactie achter.

Actueel

”De beide Maasdorpen kennen een gesloten gemeenschap, integratie vormt een probleem.”

Situatie

Door de familiale- en sociale banden is er in de beide dorpen sprake van een “zorgende omgeving”. Dat wil zeggen relatief veel mensen kennen elkaar en hun buren, hebben intensief contact en zorgen voor elkaar wanneer dat nodig is. Vaak is dit van oudsher zo gegroeid. Nieuwkomers die niet binnen de dorpen getogen en geboren zijn vinden het soms moeilijk om te integreren. Dit wordt nog complexer als men tweeverdiener is en geen tijd heeft om sociale contacten in de buurt op te bouwen aangezien men deze vaak al elders heeft opgebouwd.

Ook in verenigingsverband wordt lief en leed gedeeld, dit vormt een belangrijke sociale drager. In de beide dorpen is sprake van een uitgebreid verenigingsnetwerk. Door veranderingen in de maatschappij is dit verenigingsleven de afgelopen jaren sterk onder druk komen te staan. Doordat met name jongeren steeds meer vertier buiten de dorpen gaan zoeken en andere interesses hebben is het moeilijk om nog leden te werven onder de jeugd. Vraag is in hoeverre dit traditionele verenigingsleven in de toekomst nog stand zal houden.

Knelpunten

Ambitie

Nog aan te vullen.

FOTO's & VIDEO's

Reageren

Geef een reactie