Thema: Natuur

Wil je graag meepraten over dit thema?
Kijk dan op onze Denk Mee-pagina of laat onderaan de pagina een reactie achter.

Actueel

Actueel

Verkeersproblematiek in Itteren

De verkeersproblematiek in Itteren en dan met name in de Pasestraat baart steeds meer zorgen. Alle verkeer naar/van Borgharen moet via deze veel te smalle

Lees meer »

”Overgang van cultuurlandschap naar natuur vormt een langdurig (leer)proces.”

situatie

Het landschap rond Borgharen en Itteren is onherkenbaar veranderd door het Grensmaasproject. Het oude landbouwgebied is voor een groot deel omgezet in wilde natuur waar paarden en runderen zorgen voor het beheer. Voor natuurliefhebbers en wandelaars is er genoeg uitdaging, maar het terrein is niet zo toegankelijk voor andere gebruikers. Buiten het natuurgebied vinden we resten van het oude cultuurlandschap. Helaas zijn de wandelmogelijkheden beperkt.     

Borgharen en Itteren zijn aantrekkelijk voor mensen die genieten van natuur en landschap. Het natuurgebied is een leefgebied voor allerlei dieren en planten. 

Knelpunten

Ambitie

We staan voor de opgave om de natuurwaarden te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Met name het aantal watervogels is spectaculair gestegen. Maar het gebied moet ook geschikt zijn voor andere gebruikers. Hier is een rol weggelegd voor het oude cultuurlandschap. Door herstel van oude landschapselementen en de aanleg van een netwerk van wandelpaden ontstaat een aantrekkelijk gebied dat goed toegankelijk is voor iedereen.

 

FOTO's & VIDEO's

Reageren

Geef een reactie