Omgevingsvisie 2025

Wil je graag meepraten over de omgevingsvisie?
Kijk dan op onze Denk Mee-pagina of laat onderaan de pagina een reactie achter.

De conceptversie van de Omgevingsvisie Borgharen Itteren 2025 is inmiddels beschikbaar.
Download hem hieronder in PDF formaat:

De gemeente Maastricht is momenteel bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie 2040 voor de gehele gemeente.

Deze Omgevingsvisie is de strategische visie voor de fysieke leefomgeving van Maastricht: de doelen en de gewenste ontwikkelrichting van de stad tot 2040, dus ook voor Borgharen en Itteren.

Het gaat o.a. over onderwerpen als mobiliteit, groen, natuur, water, infrastructuur, veiligheid, cultureel erfgoed, gezondheid, milieu, gemeentelijk vastgoed en ontwikkellocaties. De gemeente wil in het voortraject zoveel mogelijk burgers en belanghebbenden betrekken.

Naar aanleiding van deze oproep is medio 2018 een werkgroep geformeerd bestaande uit inwoners van Borgharen en Itteren die zich tot doel gesteld hebben om een eigen omgevingsvisie te ontwikkelen.

Deze werkgroep omgevingsvisie is van mening dat we het samenstellen niet uitsluitend over moeten laten aan gemeente en politiek maar zelf inbreng moeten hebben, het is immers onze eigen fysieke leefomgeving.

Dit willen we samen met de bewoners doen door gebruik te maken van de lokale kennis en deskundigheid. Een bewonersblik op de toekomst van Borgharen en Itteren samengevat in de “Omgevingsvisie Borgharen – Itteren 2025”.

Reageren

Geef een reactie