Hoogwaterveiligheid

Hoe staat het met onze hoogwaterveiligheid?

Het onlangs verschenen rapport Maas 2050 van het Waterschap toont aan dat onze kades niet allemaal meer voldoen aan de eisen zoals die heden ten dage aan waterkeringen gesteld worden. Belangrijke vraag is hoe het met onze hoogwaterveiligheid gesteld is nu en in de toekomst.

Gerelateerde berichten

Actueel

Eindrapport Maas 2050

Aanpak voor sterke dijken langs de Maas In 2017 zijn nieuwe normen voor de waterveiligheid vastgelegd in de waterwet. De eisen waaraan een dijk/waterkering moet

Lees meer