Recreatievijver

De natuur ontwikkelt zich in rap tempo

Sinds de oplevering van de recreatievijver ontwikkelt de natuur zich in een rap tempo. Door een op het gebied afgestemd maaibeheer wordt een bijdrage geleverd aan het stimuleren van de biodiversiteit in het gebied. Aanplant van gebiedseigen heesters en bomen vormt het raamwerk van een natuurgebiedje waar wij als bewoners van kunnen gaan genieten. De werkgroep recreatievijver levert hand- en spandiensten om deze droom te verwezenlijken.

Gerelateerde berichten

Actueel

Een rondje recreatievijver Itteren

Voor de recreatievijver Itteren is er in 2019 door Stichting Ark en Werkgroep Omgeving Borgharen Itteren (OBI 2025) een beheerplan gemaakt. In dit beheerplan zijn

Lees meer
Actueel

Knotwilgen en takkenrillen

Onlangs is een groot deel van de knotwilgen langs de Kanjel gesnoeid oftewel geknot. In opdracht van het Waterschap heeft de firma Krinkels het reguliere

Lees meer
Actueel

Hoe gaat het met de Recreatievijver?

De indrukwekkende natuurontwikkeling bij de Recreatievijver zal niemand ontgaan zijn. Vele mooie plaatjes op ‘de Bis vaan Ittere’ worden hier geschoten. In principe ontstaat deze

Lees meer