Recreatie

Thema: Recreatie

Wil je graag meepraten over dit thema?
Kijk dan op onze Denk Mee-pagina of laat onderaan de pagina een reactie achter.

Actueel

”De recreatieve druk zal gaan toenemen, het voorzieningenniveau is hier niet op berekend.”

situatie

Nog aan te vullen

Knelpunten

Bij een toename van de recreatieve druk zal er ook meer vraag naar voorzieningen zijn. Hier liggen mogelijkheden om het lokale voorzieningen niveau op een hoger peil te brengen.

Het Rivierpark Maasvallei zal in de toekomst meer (dag) toeristen gaan trekken, dit kan ongewenste situaties opleveren en de dorpskarakteristiek aanpassen. Regulering is hier noodzakelijk.

Ambitie

Nog aan te vullen

FOTO's & VIDEO's

Reageren

Geef een reactie

Sluit Menu