Rivierverbreding en herinrichting als maatschappelijke motor

Deel dit bericht:

De rivierverbreding en herinrichting van de Maasvallei levert inmiddels jaarlijks voor tientallen miljoenen euro’s aan maatschappelijke voordeel op.

Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van de Universiteit Hasselt dat in opdracht van onder meer het Consortium Grensmaas naar de effecten van verbreding van de Maas en natuurontwikkeling. Het gaat daarbij om onder meer reductie van schade door hoogwater, kosten van drinkwaterproductie, en de ontwikkeling van toerisme en recreatie.

De onderzoekers komen uit op een economisch rendement van 19 tot 24 miljoen euro per jaar, hierbij zijn de revenuen uit toerisme en recreatie in Nederland nog niet meegenomen.

Sinds de jaren negentig is het Rivierpark Maasvallei in Belgisch Limburg volop in ontwikkeling met onder meer een uitgebreid wandel- en fietsnetwerk als resultaat. Aan Nederlandse zijde is de toeristische infrastructuur nog in ontwikkeling, uiteindelijk zal dit straks resulteren in een grensoverschrijdend wandel- en fietsnetwerk binnen het Rivierpark Maasvallei. Dit heeft ook gevolgen voor het gebied Itteren – Borgharen.

Inmiddels zijn er een aantal nieuwe fiets en wandelpaden in het gebied gerealiseerd, van echte grensoverschrijdende verbindingen is echter nog geen sprake. De omgevingsvisie heeft mede tot doel de ontwikkeling van toerisme en recreatie in goede banen te leiden zodat de eigen identiteit van ons gebied behouden blijft en ‘Valkenburgse’ toestanden worden vermeden.

Bron: Rapport Universiteit Hasselt Centrum voor Milieukunde – Faculteit Economie

Daniels, S., Witters, N., Van Passel, S. (2016). Economische waardering van de maatschappelijke baten van de herinrichtingsmaatregelen van de Maasvallei.

https://www.rivierparkmaasvallei.eu/nl/onderzoek-naar-maatschappelijke-baten-van-herinrichtingswerken-maasvallei