Stand van zaken brug over het Julianakanaal

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Begin februari 2018 maakte Rijkswaterstaat bekend dat de in deplorabele toestand verkerende brug over het Julianakanaal bij Itteren in 2023 vervangen zou worden. Daar was al heel lang sprake van maar het was steeds wachten op een definitief besluit. Sinds die tijd hebben we echter, met uitzondering van klapperende platen, weinig meer gehoord van de brug. Er zijn alleen een tweetal bijeenkomsten geweest met alle betrokkenen over het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor de brug. Sander Bastings en Han Hamakers waren aanwezig bij deze bijeenkomsten. Op de achtergrond zal er hoogstwaarschijnlijk het nodige werk zijn verricht maar Sander en Han waren toch nieuwsgierig naar de stand van zaken.

Gevreesd werd voor toestanden als bij de brug bij de keersluis Limmel. Qua ontwerp ziet het er best leuk uit maar Infrastructureel verdient deze brug absoluut geen schoonheidsprijs. Toen daar vanuit de omgeving op werd gewezen was het helaas laat. Om dit te voorkomen bij de nieuwe brug van Itteren hebben Sander en Han een overleg gevraagd. In eerste instantie bij Rijkswaterstaat en vervolgens bij de gemeente. Het doel van deze overleggen was tweeledig. Enerzijds het kenbaar maken van onze zorgen en wensen om toestanden als bij brug Limmel te voorkomen en anderzijds het verkrijgen van info over de stand van zaken.

Rijkswaterstaat verwees ons voor onze zorgen en wensen naar de gemeente omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de verkeersinfrastructuur. Daar werden we dus niet veel wijzer. Medio januari hebben we echter een heel positief gesprek gehad met gemeente. We hebben onze wensen en zorgen kenbaar kunnen maken en de gemeente heeft deze inmiddels ook kenbaar gemaakt bij Rijkswaterstaat. Gemeente heeft toegezegd ons regelmatig op de hoogte te houden en ons verder bij de planvorming te blijven betrekken. Ook is toegezegd om rekening te houden met onze zorgen en wensen en zodra iets beleidsmatig niet kan ons daar gemotiveerd over terug te koppelen.
Hoe ziet de verder planning er uit?

  1. Er komt een intentieovereenkomst tussen Rijkswaterstaat (initiatiefnemer en bouwer brug) en gemeente. Dit is noodzakelijk om een startpunt te krijgen om samen aan de brug te gaan werken. De gemeente heeft hierbij een adviserende rol. In de intentieovereenkomst wordt vastgelegd dat RWS een haalbaarheidsstudie zal uitvoeren met de gemeente om samen te bekijken of de huidige monumentale brug hergebruikt zou kunnen worden binnen Maastricht. Dit alles is natuurlijk afhankelijk van de technische uitvoerbaarheid, redelijkheid en billijkheid en betaalbaarheid.
  2. Medio mei wordt een contract gepubliceerd waarmee een ingenieursbureau aangetrokken kan worden om diverse onderzoeken uit te voeren, klantvragen op te halen bij de diverse stakeholders en het contract te schrijven voor de bouw van de nieuwe brug. De verwachting is dat het ingenieursbureau een jaar de tijd nodig heeft. Wij worden beschouwd als stakeholder. Het bureau zal dus ook bij ons vragen en wensen komen ophalen.
  3. In de 2e helft van 2021 zal het contract voor de bouw van de nieuwe brug vermarkt gaan worden. De verwachting is nu dat we eind 2021 of begin 2022 een aannemer hebben die de nieuwe brug eerst zal gaan ontwerpen en daarna zal gaan bouwen. De bedoeling is dat de nieuwe brug eind 2024 gereed zal zijn.

Samenvattend kunnen we stellen dat we blij zijn met de positieve houding van de gemeente en zien we het verdere verloop met vertrouwen tegemoet.

Sluit Menu