Categorieën
Actueel

Natuurontwikkeling in het RivierPark Maasvallei, Borgharen en Itteren

Maas in Beeld Op 2 juli heeft er onder leiding van Hettie Meertens (ARK Natuurontwikkeling) in Borgharen een excursie plaatsgevonden in het kader van ‘Maas in Beeld’. Dit is een studie naar de resultaten van 30 jaar natuurontwikkeling langs de Grensmaas. Op 21 mei j.l. is de studie online gepresenteerd. Ook is een brochure uitgegeven; […]

Categorieën
Actueel

Is het veranderend klimaat ook al zichtbaar bij ons?

Het KNMI en veel wetenschappers zeggen dat het klimaat verandert.De gevolgen daarvan zouden al zichtbaar zijn door droge zomers en natte winters. De oorzaak van die verandering ligt bij de mens: hij stoot te veel CO2 uit. Er zijn echter ook wetenschappers, weliswaar minder in aantal, die menen dat klimaatveranderingen van alle tijden is en […]

Categorieën
Actueel

Het 1 miljoen bomenplan

De provincie Limburg heeft de ambitie om binnen 8 jaar 1 miljoen bomen te planten. Met het aanplanten van deze bomen wil men niet alleen een kwantitatieve slag maken maar ook een kwalitatieve. Een boom is niet alleen natuur maar ook landschap, cultuurhistorie, gevoel, recreatie en leefbaarheid. De gemeente Maastricht heeft zich aangemeld om een […]

Categorieën
Actueel

Hoe gaat het met de Recreatievijver?

De indrukwekkende natuurontwikkeling bij de Recreatievijver zal niemand ontgaan zijn. Vele mooie plaatjes op ‘de Bis vaan Ittere’ worden hier geschoten. In principe ontstaat deze natuur vanzelf, maar aangezien de vijver in dit geval meerdere (recreatieve) functies vervuld heeft de natuur wat extra handjes nodig. Dankzij de inzet van de enthousiaste OBI werkgroep Recreatievijver, onder […]

Categorieën
Actueel

Van cultuurlandschap naar bijzonder natuurgebied met unieke uitstraling

In 2008 is Consortium Grensmaas begonnen aan de werkzaamheden aan de Grensmaas. De aanleiding van het project was driedelig. Op de 1e plaats hoogwaterveiligheid, op de 2e plaats grindwinning als compensatie voor de kosten van het project (het project is hiermee in principe kostenneutraal uitgevoerd!) en op de 3e plaats natuurontwikkeling.Het doorvoeren van de plannen […]

Categorieën
Actueel

Inventarisatie planten rondom de recreatievijver

Afgelopen najaar en in het voorjaar hebben we ( werkgroep Recreatievijver) met behulp van heel wat Itterse grote en kleine handen, veel jonge bomen en struiken aangeplant.Rondom deze nieuwe aanplant groeien ook planten in het wild. Daar de vijver een natuurpareltje in ontwikkeling is, willen we graag inventariseren welke wilde planten er allemaal groeien. Dat […]

Categorieën
Thema

Natuur

Thema: Natuur Wil je graag meepraten over dit thema? Kijk dan op onze Denk Mee-pagina of laat onderaan de pagina een reactie achter. Denk mee Reageer Actueel ”Overgang van cultuurlandschap naar natuur vormt een langdurig (leer)proces.” situatie Het landschap rond Borgharen en Itteren is onherkenbaar veranderd door het Grensmaasproject. Het oude landbouwgebied is voor een […]