Categorieën
Actueel

Terugblik op het extreem hoogwater van juli 2021

Het hoogste hoogwater sinds de waarnemingen vanaf 1911.Veel waterschade langs de Limburgse Maas. Een ramp voor het Heuvelland door de uit hun bedding barstende Geul en Gulp met hun zijriviertjes. Ondergelopen en vernielde huizen, mensen worden dakloos.Een onbeschrijflijk drama in Wallonië waar rivieren zich met een alles verwoestende kracht en grote snelheid naar beneden storten […]

Categorieën
Actueel

Natuurontwikkeling in het RivierPark Maasvallei, Borgharen en Itteren

Maas in Beeld Op 2 juli heeft er onder leiding van Hettie Meertens (ARK Natuurontwikkeling) in Borgharen een excursie plaatsgevonden in het kader van ‘Maas in Beeld’. Dit is een studie naar de resultaten van 30 jaar natuurontwikkeling langs de Grensmaas. Op 21 mei j.l. is de studie online gepresenteerd. Ook is een brochure uitgegeven; […]

Categorieën
Actueel

Ruimen aan de Maas, seizoen 2021

Het wekelijkse ruimseizoen aan de Maas, begint in maart. Waar we in de afgelopen jaren altijd warm en droog weer hadden, was het dit jaar totaal anders. We kregen te maken met winterse omstandigheden zoals sneeuw en hagelbuien, maar ook met onweer , harde windstoten en onderwater gelopen gebied. Waar het de ene week nog […]

Categorieën
Actueel

Is het veranderend klimaat ook al zichtbaar bij ons?

Het KNMI en veel wetenschappers zeggen dat het klimaat verandert.De gevolgen daarvan zouden al zichtbaar zijn door droge zomers en natte winters. De oorzaak van die verandering ligt bij de mens: hij stoot te veel CO2 uit. Er zijn echter ook wetenschappers, weliswaar minder in aantal, die menen dat klimaatveranderingen van alle tijden is en […]

Categorieën
Actueel

Enkele opmerkingen over de brochure Maas in Beeld

Deze lijvige brochure van september 2020 geeft een goed overzicht van 30 jaar natuurontwikkeling in en langs de zuidelijke Grensmaas. Deze ontwikkeling moet gezien worden in samenhang met de rivierverruiming die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. De brochure is voorzien van talrijke mooie foto’s, tekeningen en grafieken maar niet echt goed leesbaar vanwege het postzegelformaat […]

Categorieën
Actueel

De entree van ons dorp en de nieuwe brug over het kanaal ofwel ‘Itternaren let op uw saeck’

In 2022 start de bouw van de nieuwe brug over het kanaal en die zal dan in 2024 gereed zijn.Voorbereidende werkzaamheden zijn of worden nog uitgevoerd, hierover is elders al het een en ander geschreven. Ook is al bekend dat het een boogbrug zal worden. In aansluiting op de tweede workshop over de nieuwe brug […]

Categorieën
Actueel

Positieve ontwikkeling drempel Voulwames

De hoogwaters van begin dit jaar hebben er voor gezorgd dat de drempel in de Maas ter hoogte van Voulwames verder geërodeerd is. Dat is gunstig voor een meer natuurlijke ontwikkeling van de rivier. Even terug in de tijd waarom die drempel ook al weer is aangelegd.Door de grensmaaswerken wordt een daling van de grondwaterstanden […]

Categorieën
Actueel

Brug Itteren 2024

In 2024 ligt er in Itteren een nieuwe brug over het Julianakanaal. De huidige brug zal dan verwijderd zijn. Omdat deze brug ondanks zijn deplorabele toestand te boek staat als een modern monument, is lange tijd bekeken of de brug als fietsbrug naast de nieuw te bouwen brug behouden kon blijven. Deze optie is inmiddels […]

Categorieën
Actueel

Stuw Borgharen vormt ontbrekende schakel

Realisatie van een recreatieve verbinding via de stuw is een essentieel onderdeel van de verbindingen binnen het Rivierpark Maasvallei. Een verbinding van de binnenstad van Maastricht met het Rivierpark Maasvallei kan in principe alleen via de stuw gerealiseerd worden. Deze aansluiting vormt verder de ontbrekende schakel in het daadwerkelijk grensoverschrijdend maken van het Rivierpark Maasvallei. […]

Categorieën
Actueel

Inundantiekaart Maas Rijkswaterstaat

Via onderstaande link kun je een overzichtskaart vanuit Rijkswaterstaat oproepen die de actuele waterstanden laat zien rondom de maasdorpen Borgharen en Itteren: Link