Van cultuurlandschap naar bijzonder natuurgebied met unieke uitstraling

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

In 2008 is Consortium Grensmaas begonnen aan de werkzaamheden aan de Grensmaas. De aanleiding van het project was driedelig. Op de 1e plaats hoogwaterveiligheid, op de 2e plaats grindwinning als compensatie voor de kosten van het project (het project is hiermee in principe kostenneutraal uitgevoerd!) en op de 3e plaats natuurontwikkeling.
Het doorvoeren van de plannen ging niet zonder slag of stoot. In het begin was er veel weerstand tegen de plannen en ten opzichte van de natuurontwikkeling bestond veel scepsis.
12 jaar later is het Consortium klaar in onze omgeving en is het oude cultuurlandschap getransformeerd in een uniek natuurgebied van Europees niveau.

Ruige natuur is vlakbij

Vrijdag 16 oktober was een symposium georganiseerd waar de resultaten van in totaal 30 jaar grootschalige natuurontwikkeling langs de Maas gepresenteerd zou worden. Helaas is dit symposium in verband met de strenge coronamaatregelen niet doorgegaan maar er is wel veel aandacht aan de natuurontwikkeling geweest in de regionale en landelijke media. Itteren heeft zelfs het journaal gehaald. Dit keer geen beelden van hoogwater maar van de natuurontwikkeling.

Landelijke bekendheid, Itteren in het nieuws

Uit de berichtgeving blijkt hoe bijzonder de omgeving is waar we nu in leven en welke ontzettend snelle ontwikkeling de natuur heeft gemaakt. We wonen bij wijze van spreken in het paradijs.
Dat de aanvankelijke scepsis is verdwenen blijkt wel uit de prachtige foto’s van fauna en flora die regelmatig op de fb pagina de bis van …Ittere verschijnen.

Nieuwe natuur volop in ontwikkeling

Maar het is niet allemaal zonneschijn. Er zijn natuurlijk ook punten die onze aandacht vragen. De unieke natuur trekt ook een groot aantal belangstellenden zoals natuurliefhebbers, vogelaars, wandelaars en andere geïnteresseerden. Daar is niks mis mee. Onze horecagelegenheden kunnen daar van profiteren maar het is wel zaak dat het bezoek van grote aantallen bezoekers wel goed begeleid wordt. Aandachtspunt is bijvoorbeeld de parkeerdruk. Itteren is b.v. niet geschikt om grote aantallen bezoekers met de auto te ontvangen. Ook moet er gezorgd worden dat er fatsoenlijke wandelpaden komen zodat de wandelaars niet door het gebied of het dorp gaan zwerven. Verder moeten we voorkomen dat we taferelen krijgen zoals destijds in de ENCI-groeve. Tijdens de warme zomermaanden is er b.v. op verschillende plaatsen sprake geweest van wildkamperen, feestvierende jongeren die na verblijf een grote rotzooi achterlieten.

Wild’kampeerders bij de Geulmonding

Het is de doelstelling van de werkgroep Omgevingsvisie Borgharen Itteren (OBI2025) om alles in goede banen te leiden. We doen dit niet alleen. Er is regelmatig overleg met vertegenwoordigers van Buurtnetwerk Borgharen, Dorpsraad Itteren, Consortium Grensmaas, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, gemeenten Maastricht en Meerssen en Rivierpark Maasvallei.
Om te tonen hoe onze omgeving zich heeft ontwikkeld tot een bijzonder natuurgebied is er een nieuwe brochure Maas in Beeld uitgegeven.
Meer info is te vinden op de website van RivierPark Maasvallei