Verkeersproblematiek Itteren

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Eind 2020 heeft de gemeente Maastricht besloten dat heel Oud-Itteren ingericht zou worden als 30-km zone. Op Facebook heeft dit tot veel instemmende reacties geleid. De verkeersveiligheid in Itteren baart immers zorgen. Niet alleen in Oud- Itteren (Pasestraat en Ruyterstraat) wordt te hard gereden maar er zijn meerdere knelpunten in Itteren, zoals de toename van het recreatieve verkeer (fietsers en wandelaars), verhoogde parkeerdruk en foutief/hinderlijk parkeren.

Foutief parkeren langs het fietspad op de grasstrook

Gemeente heeft destijds toegezegd begin 2021 in overleg te treden met Dorpsraad en de Werkgroep Omgevingsvisie Borgharen-Itteren (OBI). De Werkgroep OBI adviseert de Dorpsraad in deze.
Wat is nu stand van zaken?
Onlangs heeft er met gemeente een constructief oriënterend overleg plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek zijn onzerzijds een aantal mogelijke oplossingsrichtingen aangeven. Hierbij heeft gemeente aangegeven eerst de 30-km. zone in de Pasestraat/Ruyterstraat aan te pakken. Vervolgens zal ook naar andere knelpunten binnen geheel Itteren gekeken worden. Hierbij zal ook handhaving en politie betrokken worden.

Overzicht van een aantal knelpunten (Pasestraat-Ruyterstraat) die tijdens het oriënterende gesprek met de gemeente aan de orde zijn gesteld

Tijdens het overleg dat als gevolg van de coronamaatregelen via ZOOM plaats vond is door vertegenwoordigers van Itteren nadrukkelijk aandacht gevraagd voor inbreng van de bewoners. Gemeente heeft aangegeven dit ook belangrijk te vinden. Normaal gesproken gaat dit via inloopavonden waar plannen gepresenteerd worden. De mogelijkheid om deze bijeenkomst digitaal te organiseren wordt nog bekeken.

Gemeente heeft aangegeven medio maart met een voorstel te komen hoe men de inbreng van de bewoners gaat waarborgen. Zodra dit bekend is informeren wij u verder.

Dorpsraad Itteren