Werkgroep recreatievijver van start

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

In het najaar van 2017 is de recreatievijver van Itteren feestelijk geopend. Het is een mooie plek voor inwoners van Itteren en Borgharen e.o. om te wandelen, te vissen en tot rust te komen. Het ontwerp van de vijver is gemaakt door Bureau Stroming. Dit gebeurde in samenspraak met bewoners, vissers, Consortium Grensmaas en gemeente Maastricht. Het staat beschreven in het ‘Eindplan Recreatieplas Itteren’ (Stroming, 2016).

Consortium Grensmaas heeft de vijver aangelegd. Het Consortium is tot en met 2024 tevens verantwoordelijk voor het beheer van de vijver en zijn oevers. Omdat het huidige beheer door een aantal betrokken bewoners nog niet als optimaal beschouwd wordt (ecologie, natuurbeleving), is in samenwerking met stichting Ark een notitie gemaakt (Beheerplan Recreatievijver Itteren) waarin een aantal suggesties zijn opgenomen voor verbetering van het beheer en aanplant. 

Het beheerplan is op 22 oktober besproken met het Consortium, stichting Ark en de gemeente Maastricht. De uitgangspunten van het beheerplan worden door alle aanwezige partijen omarmd. Dat betekent in algemene zin selectiever maaien, zodat er een gevarieerder landschap ontstaat met ruimte voor plekken met bomen en meer kansen voor insecten. Het landschap is nu te kaal.

Om een en ander te effectueren is er een werkgroep Recreatievijver samengesteld met bewonersafvaardigingen uit Itteren en Borgharen, een vissersdelegatie, Ark Natuurontwikkeling en de gemeente Maastricht. Consortium Grensmaas faciliteert de werkgroep. De bewonersafvaardiging heeft zich inmiddels verenigd in een eigen werkgroep Recreatievijver die vooral de dagdagelijkse werkzaamheden op zich neemt. Op 16 november is door deze werkgroep al een aantal bomen geplant, komende maanden volgt er een bijdrage van Stichting Ark in de vorm een forse partij bomen en struiken als aanvulling op de natuur rondom de vijver. Naast de aanplant zal er ook de komende jaren monitoring plaatsvinden van de natuurontwikkeling. Op deze site zal deze natuurontwikkeling van de vijver verder in beeld gebracht worden.