Recreatievisie 2014

Een bewonersvisie op Groen Leven en Beleven

Met deze recreatievisie heeft de buurt- en dorpsraad Borgharen-Itteren, in samenwerking met de gemeente Maastricht, een blauwdruk gemaakt voor (recreatieve) ontwikkeling van dit gebied.

Een blauwdruk waarin onze wensen en ideeën zijn geformuleerd, al realiseren wij ons dat er geen garantie is dat deze allemaal precies zo uitgevoerd worden.

Realisatie (ook van delen van deze visie) is een langdurend proces waarbij enthousiasme, daadkracht, doorzettingsvermogen en politieke wil de motors zijn.