Een omgeving voor en door de inwoners van Itteren & Borgharen waarin we een veilige en gezonde fysieke leefomgeving nastreven.

Onze visie

We worden in de toekomst geconfronteerd met allerlei zaken waar wij als bewoners ook zelf over kunnen nadenken en misschien oplossingen aandragen. Per slot van rekening hebben wij als bewoners enorm veel lokale kennis. Een aantal van deze thema’s willen wij gaan meenemen in onze ‘bewonersblik op de toekomst’.

Op welke manier wij deze omgevingsvisie verder gaan vormgeven is nog niet helemaal duidelijk. In dit kader willen wij, Borgharen en Itteren, samen met de gemeente optrekken en kijken op welke wijze de visie er uiteindelijk dient uit te zien.

Een ding staat echter wel vast, om de Omgevingsvisie Borgharen-Itteren vorm te geven zullen we ook inbreng van de bewoners vragen, het is immers jullie eigen leefomgeving.

Samen gaan we inventariseren wat wij als bewoners belangrijk vinden. Op verschillende manieren gaan we onze leefomgeving verkennen zodat we kunnen aangeven hoe wij onze toekomstige leefomgeving het liefste zouden zien.

Onze ambitie

Omgeving

Een omgeving die door doelmatig gebruik en beheer een impuls kan geven aan het ontwikkelen van maatschappelijke functies.

Behoud

Het behoud en versterken van de kernwaarden die kenmerkend zijn voor een Maasdorp staan centraal.

Identiteit

Het bepalen van een eigen identiteit. Deze heeft niet alleen betrekking op het landschap maar ook cultuur en mentaliteit. De identiteit van een gebied bindt mensen met gedeelde belangen.

Denk mee

Onze leefomgeving staat onder druk.
Om een eigen visie op de toekomst te ontwikkelen hebben we jullie hulp nodig!