Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040: vastgesteld

Op 25 juni jl. heeft het College van B&W Maastricht de ‘Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040’ vastgesteld. Na bijna anderhalf jaar van intensieve gesprekken met bewoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, belanghebbenden en…

Sluit Menu