Een rondje recreatievijver Itteren

Deel dit bericht:

Voor de recreatievijver Itteren is er in 2019 door Stichting Ark en Werkgroep Omgeving Borgharen Itteren (OBI 2025) een beheerplan gemaakt. In dit beheerplan zijn een aantal voorstellen gedaan voor het beheer en inrichting van de recreatievijver voor de komende jaren.

Een natuurlijk doorkijkje op de vijver

Het uiteindelijk streven is om tot een zo natuurlijk mogelijk eindbeeld te komen. Er dient voorzien te worden in de ontwikkeling van een gevarieerde, structuurrijke en bloemrijke vegetatie, die aantrekkelijk is voor vlinders, bijen, andere insecten en andere diersoorten zoals vogels en kleine zoogdieren (biodiversiteit). Daarnaast dient het beheer te resulteren in een aantrekkelijk landschap voor mensen, afwisselend, parkachtig, met voldoende schaduw, genoeg doorkijk en waar nodig camouflage van lelijke uitzichten; het gevormde landschap is geschikt om te wandelen, vissen, struinen en spelen.

Een afwisselende bloemrijke vegetatie is niet alleen mooi maar ook goed voor de biodiversiteit

In samenspraak met Werkgroep OBI en de gemeente is er dit voorjaar door het CNME een inventarisatieronde gedaan waarbij een aantal opmerkingen gemaakt zijn voor het beheer voor dit jaar:
• Er zijn een paar hele grote stukken waar de grond erg rijk is en waar vooral grassen staan. Om de dominantie van de grassen te verkleinen en andere planten de kans te geven te kiemen zou er geregeld gemaaid dienen te worden waarbij het maaisel afgevoerd wordt.
• Exoten, zoals vlinderstruiken dienen zoveel als mogelijk verwijdert te worden
• Er is veel opslag van schietwilg. Om de diversiteit te vergroten zou er een percentage uitgedund moeten worden.

In een aantal gebieden zijn grassen (te) dominant aanwezig, schietwilgen langs de waterkant dienen uitgedund te worden

In hoeverre deze aanbevelingen passen in het huidige maaibestek is nog even de vraag.
Consortium Grensmaas is nog steeds eigenaar van het gebied en heeft toegezegd het beheer van de vijver tot het einde van het project voor zijn rekening te nemen. Volgens de huidige planning is dat 31 december 2027. Het is de bedoeling dat de visorganisatie VVM naar de mogelijkheid gaat kijken om een overeenkomst op te stellen om samen met de bewoners het beheer van de recreatievijver over te nemen, zodat alle belangen gewaarborgd zijn.

Werkgroep OBI is al van begin af aan betrokken bij het beheer en de inrichting van het gebied. Wij hopen van harte dat dit ook in de toekomst zo zal zijn om samen met de ‘vijvermakkers’ deze ontspruitende natuurparel verder te ontwikkelen.

Een mogelijke locatie voor een herdenkingsbos(je), een van de wensen van de bewoners
Een verbinding over de Houtbemdervloedgraaf is inmiddels gerealiseerd
Het blijft in ieder geval een gebied waar wij met z’n allen trots op mogen zijn!