Komst fietsbrug over de Grensmaas bij Borgharen definitief!

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Een lang gekoesterde wens gaat eindelijk in vervulling. Al decennia lang wordt gepleit voor een oversteek voor fietsers en wandelaars over de stuw bij Borgharen. Rijkswaterstaat heeft dit tot nu toe echter altijd tegengehouden.

De wens voor een dergelijke verbinding stond al in het fietsverkeersplan van de gemeente Maastricht van 1997 maar al eerder lagen er vanuit Borgharen en Itteren verzoeken voor een dergelijke verbinding.

Rond 2010 is er een poging gewaagd om een pontje te laten varen tussen Itteren (bij het kapelletje) aan Nederlandse zijde en Hochterbampd aan Vlaamse zijde om een oversteek mogelijk te maken.  Het bootje was beschikbaar en een groot aantal vrijwilligers heeft de cursus klein vaarbewijs gevolgd. Het initiatief werd gesteund door de gemeente Maastricht en de landelijke vereniging “vrienden van de voetveren”. Helaas wilden de Vlaamse autoriteiten niet meewerken tot grote frustratie van Itteren en met name de vrijwilligers die zich hadden ingespannen om het vaarbewijs te halen.

Met de komst van de nota Groen leven en beleven in 2012 kwam er weer lichte hoop dat het toch zou gaan lukken. De gemeenten aan weerszijde van de Grensmaas gingen samenwerken met name op het gebied van (fiets)recreatie onder de vlag van RivierPark Maasvallei. Deze samenwerking bood nieuwe perspectieven voor een oversteek zodat er een rondje Maas via een oversteek bij Borgharen en de veren in Geulle en Berg aan de Maas gereden kon worden. Rijkswaterstaat bleef echter onverbiddelijk. Vanuit de klankbordgroep cluster Borgharen-Itteren van het Consortium Grensmaas en later ook de werkgroep omgevingsvisie Borgharen-Itteren (OBI 2025) werd continue aandacht gevraagd voor de gewenste verbinding.

De gemeente Maastricht is nu met een alternatief gekomen namelijk een vaste hoogwatervrije verbinding (overstroombaar bij extreme waterstanden) even ten noorden van de stuw (rivierkilometer 15.75). Met ingang van 25 juni 2018 is bij Rijkswaterstaat namelijk een beleidswijziging doorgevoerd in de “Beleidsregels grote rivieren” welke -onder voorwaarden- het medegebruik van het rivierbed van de Maas mogelijk maakt. Een recreatieve verbinding / fietsbrug zou hier in kunnen passen en dan is een verbinding over de stuw niet meer nodig.

Om dit plan te kunnen uitvoeren heeft de gemeente bij de Provincie een aanvullende subsidie gevraagd (er was al eerder een aanzienlijke subsidie toegezegd op basis van het uitvoeringsprogramma fiets 2019) omdat de vaste verbinding meer kost dan het bij de gemeente beschikbare budget.

In de vergadering van Provinciale Staten van 14 februari is akkoord gegaan met de aanvullende subsidie zodat nu voortvarend gewerkt kan gaan worden aan de realisatie van de brug.

Voordat met de werkelijke bouw begonnen kan worden moeten er echter eerst allerlei procedures doorlopen worden en moet de bouw aanbesteed worden. De verwachting is dat in 2022/2023 met de daadwerkelijke bouw van de brug gestart kan gaan worden. De aansluitende fietspaden aan de westzijde liggen er overigens al. Daar heeft het Consortium Grensmaas voor gezorgd.

Met de realisatie van de verbinding worden fiets- en wandelroutes aan beide zijden van de (Grens)maas met elkaar verbonden. Zo ontstaan er verbindingen met enerzijds de Groene Loper, het Geuldal en de Maasroute vanuit de westoever en met de  regio Kempen en Maasland vanaf de oostoever. Ook worden de recreatieve fietsknoopnetwerken aan elkaar gekoppeld. Maar niet alleen het recreatieve verkeer profiteert van deze verbinding ook het utilitair fietsverkeer profiteert omdat er vanuit Itteren en Borgharen een snelle fietsverbinding ontstaat met het centrum van Maastricht.

Sluit Menu