’N Greun Brook Veur Eederein door naar volgende ronde!

Deel dit bericht:

In het zomernummer 2023 van de Itterse Dorpsberichten hebben jullie kunnen lezen dat werkgroep ’t Brook samen met werkgroep OBI en de Dorpsraad een projectvoorstel gemaakt heeft om ’t Brook aantrekkelijker voor iedereen te maken. Met ’N Greun Brook Veur Eederein willen wij meedingen naar een subsidie in het kader van het project Burgerbegroting 2023-2024 van de gemeente Maastricht. Inmiddels zijn er al de nodige ontwikkelingen te melden.

Het definitieve projectvoorstel voor de inrichting van ‘t Brook is in juli ingediend bij de gemeente en toegelaten tot het project Burgerbegroting. Dat we niet de enige partij in deze ronde van de Burgerbegroting zijn blijkt wel uit het feit dat er maar liefst 199 projectvoorstellen ingediend zijn!

Het concept voor de natuurspeelplek

Dat deze toelating van ons project niet zo vanzelfsprekend was blijkt wel uit het feit dat we voordat we ‘groen licht’ van de gemeente kregen uitvoerig overleg moesten voeren met het Waterschap. ’t Brook is namelijk gelegen in het stroomvoerend winterbed van de Maas en dient daarnaast te voldoen aan de regels uit de Keur van het Waterschap. We hebben dus een hele waslijst met regeltjes ontvangen waar wij als initiatiefnemer aan moeten voldoen. Mocht ons project uitgekozen worden en tot realisatie komen zal het Waterschap ongetwijfeld over onze schouder blijven meekijken.

De beoogde locatie voor de natuurspeelplaats

Ook de gemeente Maastricht heeft ons voorstel uitvoerig bestudeerd en besproken met de afdelingen Groen, Landschapsarchitectuur en Stadsbeheer. Deze afdelingen hebben onlangs het advies gegeven dat ons projectvoorstel uitvoerbaar is. Een mooie mijlpaal maar we zijn er nog niet!

Het college van burgemeester & wethouders beslist in november definitief welke projecten passen binnen de projectcriteria. Uiterlijk dinsdag 28 november 2023 horen we of ons projectvoorstel doorgaat naar de volgende ronde (ronde 4). Tussentijds worden alle projecten gepubliceerd op de website van Burgerbegroting. https://www.burgerbegrotingmaastricht.nl

Tijdens een feestelijk slotevent in december stemmen inwoners over alle projecten die meedoen in ronde 4. Daarna is duidelijk welke projecten in 2024 uitgevoerd gaan worden. Dit wordt een belangrijk evenement waarbij we jullie steun/stem hard nodig zullen hebben. Zodra de datum van deze stemronde bekend is zullen we dit melden en een oproep doen om mee te komen stemmen.

Het nieuwe speeltuintje, een mooi begin van de transformatie van ’t Brook

De eerste fase van de upgrade van ‘t Brook is nu al zichtbaar. De oude speeltoestellen zijn vervangen door een speelhuisje, schommel en wip met een natuurlijke uitstraling. Een mooi begin van de transformatie van ’t Brook!

Werkgroep ’t Brook
Eva, Laura, Steffy, Luc, Marco, Han, Paul en Peter