Vraag en antwoord RWS brug Itteren

Deel dit bericht:

Rijkswaterstaat heeft in september en oktober veel klachten ontvangen over de brug Itteren. Met name over de veiligheid en de geluidsoverlast zijn veel vragen binnengekomen. In een ‘vraag en antwoord’ reageert Rijkswaterstaat.

 1. Is brug Itteren (constructief) veilig voor gebruikers?
  De constructieve veiligheid van bruggen heeft prioriteit bij Rijkswaterstaat. Om deze te kunnen blijven garanderen heeft in december 2022 een tweedaagse technische inspectie plaatsgevonden
  aan zowel de bovenzijde als onderzijde van de brug door een gespecialiseerd bureau. Het actuele beeld van de diverse schades aan de brug zijn vervolgens door hetzelfde bureau gebruikt om de
  brug te toetsen aan de geldende veiligheidsnormen d.m.v. berekeningen met modellen. Hieruit is gebleken dat de brug op dit moment aan de eisen voldoet en veilig is voor verkeer.
  Om ervoor te zorgen dat de huidige brug (met de tijdelijke maatregelen) ook de komende jaren veilig blijft, zullen wij de daarvoor benodigde maatregelen treffen. Deze worden de komende
  periode nader uitgewerkt. Bovendien wordt de frequentie van inspecties aan de brug verhoogd.
 2. Zijn de trillende en geluidsoverlast veroorzakende stalen platen veilig?
  Er is een verschil tussen constructieve veiligheid van de brug (bijvoorbeeld instortingsgevaar) en gebruikersveiligheid (bijvoorbeeld een fietser die valt door de ontstane ruimte tussen de platen).
  De ervaren problemen met de stalen platen vallen onder gebruikersveiligheid.
  Allereerst: Waarom liggen de stalen platen er?
  Bovenop het oorspronkelijke betonnen rijdek van de brug is in 2015 een zogenoemde ‘ontlastconstructie’ geplaatst met o.a. de stalen platen waar het verkeer overheen rijdt. Deze constructie is geplaatst omdat het betonnen rijdek steeds slechter werd en Rijkswaterstaat wil
  voorkomen dat het dusdanig verslechtert dat er geen verkeer meer over de brug kan. In dat geval moet de brug dicht, en dat zorgt al helemaal voor ongemak. Dit is dus eigenlijk een zogenaamde
  ‘ontlastconstructie’ die bedoeld is om het rijdek te beschermen (door het gewicht te ‘ontlasten’ van de brug) en is niet bedoeld als versterking van de hoofddraagconstructie van de brug.
  Desalniettemin zorgt deze constructie er ook voor dat er minder water met dooizout de stalen hoofddraagconstructie bereikt (minder roest). Door de versmalde rijstrook wordt de brug ook minder zwaarbelast.
  De trillende, bewegende en geluid veroorzakende platen die voelbaar zijn bij gebruik van de brug zijn niet van invloed op de constructieve veiligheid van de brug. Wanneer de platen te veel bewegen leidt dit wel tot een onveilige gebruikerssituatie op de brug die opgelost dient te worden.
 3. Kan er iets worden gedaan aan de trillingen en geluidsoverlast?
  Rijkswaterstaat gaat de komende weken onderzoeken hoe deze constructie aangepast kan worden om weer in een stabielere situatie te komen en de geluidsoverlast te verminderen. Het streven is
  de aanpassing nog voor 1 januari 2024 te realiseren, waar de prioriteit ligt op het oplossen van de extra geluidsoverlast door de bewegende voegovergang en eerste loszittende plaat aan de zijde van Itteren. Tevens verkennen we momenteel of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn om de algehele geluidsoverlast te beperken. Ook deze willen we zo snel als mogelijk treffen.
 4. Hoe lang duurt het nog voordat er een structurele oplossing komt?
  Helaas kunnen we daar geen duidelijk antwoord op geven. Op dit moment wordt in detail onderzocht welke maatregelen aan de brug moeten worden getroffen om de brug weer voor meerdere decennia aan alle geldende eisen voor bruggen te laten voldoen zonder beperkende maatregelen (zoals de huidige ontlastconstructies). Ook wordt de mogelijkheid voor een fietspad aan de brug nader uitgewerkt. Om ervoor te zorgen dat Itteren en Sibelco bereikbaar blijven tijdens de realisatiefase wordt ook een tijdelijke brug onderzocht. De uitwerking hiervan zal medio 2024 gereed zijn. Op dat moment kunnen we ook een duidelijker tijdspad schetsen wanneer
  werkzaamheden gaan starten en wanneer het project gereed is.