Realisatie fietsbrug Bosscherveld – Borgharen stap dichterbij

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Steeds meer seinen springen op groen voor deze belangrijke fietsverbinding over de Maas. Dit is mede te danken aan inspanningen van de leden van de Klankbordgroep Itteren/Borgharen. Jarenlang is het belang van deze cruciale verbinding binnen het RivierPark Maasvallei door deze werkgroep aan de orde gesteld. Door deze verbinding krijgt het Rivierpark Maasvallei, via locatie Bosscherveld, een echt grensoverschrijdend karakter. Samen met het reeds door Consortium Grensmaas gerealiseerde fietspad kan het rondje Rivierpark nu compleet gemaakt worden! Zodra er meer bekend is zullen we dit op deze site melden. Zie ook onderstaand bericht van onze wethouder Gert-Jan Krabbendam.

Geachte leden van de Klankbordgroep Itteren/Borgharen en Rivierpark Maasvallei

Met groot plezier wil ik jullie deelgenoot maken van het volgende.

Gedeputeerde Staten  hebben afgelopen dinsdag het besluit genomen dat zij alle gevraagde middelen (50%) voor de bouw van de brug Borgharen hebben toegekend. Daarmee lijkt het voor de bouw van de fietsbrug Borgharen noodzakelijk budget rond te zijn, aangezien door de gemeente Maastricht de andere 50% al was voorzien. Dit is al met al geweldig nieuws zo voor de Kerstdagen! Wel moet dit besluit nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. De stukken zullen in de vergadering van 7 februari 2020 worden besproken en besloten. Dus tot die tijd, even pas op de plaats. Verder zullen wij in januari beginnen aan de voorbereidingen voor de bouw van de brug. We houden jullie op de hoogte over de stand van zaken. 

Tot slot: men zegt dat succes vele vaders kent, maar dat is in dit geval ook zo. Ik ben gedeputeerde Brugman dankbaar voor dit besluit, maar wie weet welk besluit GS hadden genomen. Als niet de gezamenlijke inspanning was verricht door verschillende gemeentelijke ambtenaren, college-bestuurders als burgemeester Keulen van Lanaken en jullie allen om de noodzaak en het draagvlak voor deze verbinding volstrekt helder aan de gedeputeerde te kunnen communiceren. Dit is dan ook voorwaar een gezamenlijke prestatie, die mij met een voldaan gevoel dit kalender jaar laat afsluiten. Dank daarvoor! Ik wens jullie allemaal fijne kerstdagen en dat het nieuwjaar even voorspoedig mag aanvangen als dat we 2019 afsluiten!

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan Krabbendam | Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit

Gemeente Maastricht

Impressie locatie Bosscherveld met het nieuwe fietspad en de nieuwe fietsbrug over de Maas