Ontbrekende schakel tussen Sibelco en Recreatievijver krijgt vorm

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Reeds lange tijd bestaat de wens om een oost-west verbinding te realiseren tussen het fietspad dat langs Sibelco loopt en de westzijde van de kern van Itteren. In de Recreatievisie 2014 en de concept Omgevingsvisie Itteren-Borgharen 2025 is deze verbinding als ontbrekende schakel opgenomen.

Na de realisatie van de Recreatievijver ontstond er ook de behoefte om vanuit Borgharen een rondje langs de Recreatievijver te kunnen maken. Tot op heden is het alleen mogelijk om vanaf ‘t Brook een rondje rond de recreatievijver te maken waardoor dit een min of meer geïsoleerd gebied is.

Na vele inspanningen van diverse Klankbordwerkgroepleden Grensmaas en werkgroepleden OBI 2025 is er eindelijk groen licht gegeven voor de realisatie van de voet-/fietsverbinding tussen het fietspad langs Sibelco en de nieuwe recreatievijver. De gemeente heeft aan het Consortium Grensmaas opdracht gegeven om deze verbinding te realiseren. Een prachtig resultaat waarmee ons wandel-en fietspaden netwerk weer een mooie verbinding erbij krijgt.