Categorieën
Actueel

Coördinatie en informatievoorziening rond de schoonmaak activiteiten van de Maasoevers en uiterwaarden na de recente overstromingen.

Direct na de overstromingen heeft IVN een voorstel gedaan voor de organisatie van de ruimactiviteiten op basis van een gefaseerde aanpak. Daarbij was een primaire rol voorzien voor de Schone Maas Projectgroepen (SMPs), tezamen met hun gemeentes. In SMPs coördineren de terreinbeheerders (Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Waterschap en Natuurmonumenten) met hun gemeente. Ze bestaan voor bijna alle […]

Categorieën
Actueel

Evaluatie van het hoogwater van juli 2021

Er zal nog heel wat water door de Maas stromen voordat het rumoer en de discussies rond het extreem hoogwater van juli 2021 zullen afnemen.Dit hoogwater roept vragen op rond de berichtgeving van de gemeente, vooral richting Itteren en Borgharen. Daarnaast rijzen er ook enkele vragen over dit hoogwater en de hoogwaters in de nabije […]