Categorieën
Actueel

Chronologisch overzicht problemen brug Itteren

Dat de brug Itteren inmiddels een lange voorgeschiedenis kent mag bekend zijn. In dit chronologisch overzicht een indrukwekkende lijst met afspraken, beloftes, tijdelijke oplossingen, extra maatregelen, informatie avonden en vooral héél veel overleggen met als conclusie er komt geen nieuwe brug! Dit chronologisch overzicht is een momentopname en is samengesteld in samenwerking met Dorpsraad Itteren. […]

Categorieën
Actueel

Renovatie brug Itteren voor bewoners Itteren en Borgharen onacceptabel!

Dat renovatie brug Itteren onacceptabel is kun je vanuit diverse oogpunten beargumenteren. Feit is dat uit welk oogpunt je het ook bekijkt, elk punt negatief scoort. Onderstaand wordt gekeken naar de volgende punten: juridisch, financieel, verkeerskundig, maatschappelijk en overlast. Juridisch: Financieel: Verkeerskundig: Maatschappelijk: Overlast:

Categorieën
Actueel

Vraag en antwoord RWS brug Itteren

Rijkswaterstaat heeft in september en oktober veel klachten ontvangen over de brug Itteren. Met name over de veiligheid en de geluidsoverlast zijn veel vragen binnengekomen. In een ‘vraag en antwoord’ reageert Rijkswaterstaat.

Categorieën
Actueel

Reactie Harbers, géén nieuwe brug Itteren

Brief d.d. 3 april 2023. Beantwoording Kamervragen over het bericht‘Krakkemikkige boogbrug over het Julianakanaal wordtineens niet meer vervangen: Itteren houdt zijn hart vast’

Categorieën
Actueel

Brug Itteren, een hoofdpijndossier.

Problemen met de brug in Itteren spelen al jaren (zie foto uit 2014). In 2015 heeft men een staalplatenconstructie aangebracht met daarop barriers. De staalplatenconstructie ontlast de betonvloer en de barriers beschermen de zwakke zijkanten van de brug. Daarna is nog de verkeersregelinstallatie gekomen en is de rijbaan versmald. Men zou verwachten dat RWS daarna […]

Categorieën
Actueel

Bewoners informatiebrief Brug Itteren 10 maart 2023

Categorieën
Actueel

Bewonersbrief ontwikkelingen bruggen Itteren en Borgharen

Categorieën
Actueel

De entree van ons dorp en de nieuwe brug over het kanaal ofwel ‘Itternaren let op uw saeck’

In 2022 start de bouw van de nieuwe brug over het kanaal en die zal dan in 2024 gereed zijn.Voorbereidende werkzaamheden zijn of worden nog uitgevoerd, hierover is elders al het een en ander geschreven. Ook is al bekend dat het een boogbrug zal worden. In aansluiting op de tweede workshop over de nieuwe brug […]